Projekty

Podpora procesu střednědobého plánování rozvoje sociálních služeb v Karlovarském kraji

Podpora procesu střednědobého plánování rozvoje sociálních služeb v Karlovarském kraji

Hlavním cílem projektu je zpracovat nástroj pro řízení sítě sociálních služeb na území Karlovarského kraje, tj. jakých cílů a prostředků bude Karlovarský kraj dosahovat a využívat při podpoře osob v nepříznivé sociální...

Podpora vybraných služeb sociální prevence

Podpora vybraných služeb sociální prevence

Hlavním cílem projektu je podpora rozvoje, efektivity (dopad sociální služby na uživatele služby), kontinuity, dostupnosti a udržitelnosti vybraných druhů sociálních služeb v souladu se zjištěnými potřebami na území Karlovarského...