Aktuality z projektu „Podpora vybraných služeb sociální prevence“:

Dne 1. 11. 2016 byl zahájen projekt „Podpora vybraných služeb sociální prevence“. Níže uvedení poskytovatelé zajišťují vybrané služby sociální prevence:

​​Azylové domy:

Diecézní Charita Plzeň - Azylové domy pro jednotlivce - na adrese Koželužská 19, Cheb; samuelova@dchp.cz ; www.dchp.cz 

Pomoc v nouzi, o. p. s. - Azylové domy pro jednotlivce - na adresách Sokolov, Fibichova 852, Dvořákova 853, Slavíčkova 1685 a Kynšperk nad Ohří, Jana Nerudy 494/14, robert.pisar@pomocvnouziops.cz ; www.pomocvnouziops.cz
Armáda spásy v České republice, z. s. - Azylové domy pro jednotlivce - na adrese Nákladní 7, Merklínská 15, Karlovy Vary, martin_rousal@armadaspasy.cz; www.armadaspasy.cz

Diecézní Charita Plzeň - Azylové domy pro matky s dětmi - na adrese K Nábřeží 14, Cheb; samuelova@dchp.cz; www.dchp.cz

Farní charita Aš - Azylové domy pro matky s dětmi - na adrese Klicperova 4, Aš; ales.kluc@charitakv.cz ; http://farcaritas.cz/ 

Pomoc v nouzi o. p. s. - Azylové domy pro matky s dětmi - na adrese Sokolov, Fibichova 852, Dvořákova 853, Slavíčkova 1685 a v Kynšperku nad Ohří, Jana Nerudy 494/14; robert.pisar@pomocvnouziops.cz ; www.pomocvnouziops.cz
Farní charita Karlovy Vary - Azylové domy pro matky s dětmi - na adrese Svobodova 348/14, Karlovy Vary, ales.kluc@charitakv.cz ; www.kv.charita.cz

Domy na půl cesty:

Pomoc v nouzi, o. p. s. - Domy na půl cesty - na adresách Nebanice č. p. 31; Jana Nerudy 494, Kynšperk nad Ohří; robert.pisar@pomocvnouziops.cz ; www.pomocvnouziops.cz 
Farní charita Karlovy Vary - Domy na půl cesty - na adrese Svobodova 743/12, Karlovy Vary, ales.kluc@charitakv.cz ; www.kv.charita.cz  

Nízkoprahová denní centra:

Diecézní Charita Plzeň - Nízkoprahová denní centra - na adrese Svobody 29, Cheb; samuelova@dchp.cz ; www.dchp.cz 

Pomoc v nouzi, o. p. s. - Nízkoprahová denní centra - Jednoty 2233, Sokolov; robert.pisar@pomocvnouziops.cz ; www.pomocvnouziops.cz

Armáda spásy v České republice, z. s. - Nízkoprahová denní centra - okres Karlovy Vary, na adrese Nákladní 7, Karlovy Vary, martin_rousal@armadaspasy.cz ; www.armadaspasy.cz

Intervenční centra:

Pomoc v nouzi o. p. s. - na adresách Josefa Kajetána Tyla 461, Sokolov; Dr. Milady Horákové 1359/7, Karlovy Vary; Palackého 1562/8, Cheb, robert.pisar@pomocvnouziops.cz ; www.pomocvnouziops.cz

Podpora samostatného bydlení:

Rytmus - od klienta k občanovi, o. p. s. - Podpora samostatného bydlení pro osoby se zdravotním, zejména mentálním postižením, na adrese Jednoty 1931, Sokolov, rytmus@rytmus.org ; www.rytmus.org

Společnost Dolmen, z.ú. - Podpora samostatného bydlení pro osoby se zdravotním, zejména mentálním postižením, na adrese Slovenská 1596, Sokolov; radova.marcela@spolecnostdolmen.cz; www.spolecnostdolmen.cz/ 

Fokus Mladá Boleslav, sdružení pro péči o duševně nemocné - Podpora samostatného bydlení pro osoby s duševním onemocněním, na adrese Svatopluka Čecha 1001, Sokolov a Nám. Krále Jiřího z Poděbrad 478/33, Cheb; hodbod@fokus-mb.cz ; www.fokus-mb.cz 

Sociálně terapeutické dílny:

Joker o. s. - Sociálně terapeutické dílny pro osoby se zdravotním, zejména mentálním postižením - na adrese Hradební 516/16 a Valdštejnova 581/8, Cheb;  dilnyjoker@seznam.cz ; http://www.dilnyjoker.cz

15. Přední hlídka Royal Rangers v ČR - Sociálně terapeutické dílny pro osoby se zdravotním, zejména mentálním postižením - na adrese Plánská 270, Černošín; Royal.ichthys@seznam.cz

Denní centrum Mateřídouška, o. p. s. - Sociálně terapeutické dílny pro osoby se zdravotním, zejména mentálním postižením - na adrese Tovární 223, Chodov a K. H. Borovského 1267, Sokolov;  info@opschodov ; www.dcmat.cz/  

Farní charita Karlovy Vary - Sociálně terapeutické dílny - pro osoby se zdravotním, zejména mentálním postižením - na adrese Závodu míru 303/142, Karlovy Vary; ales.kluc@charitakv.cz ; http://www.kv.charita.cz/

FOKUS - Mladá Boleslav, sdružení pro péči o duševně nemocné - Sociálně terapeutické dílny pro osoby se zdravotním, zejména duševním onemocněním - na adrese Stará Kysibelská 602/45, Karlovy Vary; hodbod@fokus-mb.cz ; http://www.fokus-mb.cz/

Sociální rehabilitace:

FOKUS - Mladá Boleslav, sdružení pro péči o duševně nemocné - Sociální rehabilitace - pro osoby s duševním onemocněním - na adrese Svatopluka Čecha 1001, Sokolov, Nám. Krále Jiřího z Poděbrad 478/33, Cheb, Stará Kysibelská 602/45, Karlovy Vary; hodbod@fokus-mb.cz ; http://fokus-mb.cz

Rytmus - od klienta k občanovi, o. p. s., Sociální rehabilitace - pro osoby se zdravotním, zejména mentálním postižením - na adrese Jednoty 1931, Sokolov - Šárka Paříková, sokolov@rytmus.org, www.rytmus.org

K projektu „Podpora vybraných služeb sociální prevence“ byly přidány informace k vykazování indikátorů. Odkaz na soubory ke stažení

V první polovině roku 2017 bude vybrán dodavatel, který zajistí evaluaci projektu.